ผ้าพันมือมวยไทย แบบยืด แบรนด์คะนอง สำหรับเด็ก : ชมพู